دفتر منطقوی تالقان

ولایات بدخشان، تالقان، کندز و بغلان توسط دفتر منطقوی شمال شرقی مورد پوشش قرار میگیرد. این دفتر فعالیت های تعلیم و تربیه، انکشاف روستائی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را در ۸۰۱ قریه ولایات مذکور تطبیق مینماید. دفتر منطقوی شمال شرقی دارای یک دفتر ارتباطی در شهر کندز میباشد.

تغییر زندگی رابطه مستقیم با اراده قوی افراد دارد!

دفتر منطقوی تالقان در دهکده دور افتاده مخمل باسی ولسوالی رستاق ولایت تخار، فردی به ظاهر نیم تنه بنام عبدالقیوم با حرکت دادن سه چرخه ‌اش میخواهد عامل تغییر در زندگی خود و جامعه اش باشد. او ۱۸ سال سن دارد و زمانیکه وی دو ساله بود، در اثر مرض پولیو فلج شد. استاد فاروق یکتن از کارمندان […]

من قهرمان قریه خود هستم

دفتر منطقوی تالقان "اولین روزیکه با ویلچیر وارد قریه شدم، به همۀ مردم قریه اظهار داشتم که دیگر من ناتوان نیستم، جبران خدمات هریک شما را خواهم کرد و در کنار شما خواهم بود و صفحه زندگی را به لطف خالق حق با خوبی ها و لبخند تغیر خواهم داد". گل مراد

فرزانه می خواهد اولین دختر در قریه نهرآب باشد که از مکتب فارغ گردد

دفتر منطقوی تالقان مکتب مولوی غلام رسول شهید سه سال قبل توسط کمیته سویدن برای افغانستان در قریه نهرآب، ولسوالی فرخار ولایت تخار اعمار گردیده است. در این قریه فقط همین یک مکتب وجود دارد. تا اکنون روال درین قریه قسمی بوده که دانش آموزان اناث الی صنف ۷ یا ۸ که همانا رسیدن به سن بلوغ است، رفتن به مکتب را ادامه داده و سپس مکتب را ترک کرده یا به کارهای خانه مصروف می شوند و یا هم تن به ازدواج زود هنگام می دهند.

جنگ چالش ایجاد می کند – ولی ما مکتب خود را نمی بندیم

دفتر منطقوی تالقان ادامه جنگ در افغانستان زمینۀ تعلیم و تربیه را به چالش کشیده و تسلسل تعلیم و تربیه را در ساحات جنگ مختل می سازد. این وضعیت در قریه گونش، ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز اتفاق افتاده است. طی دو سال اخیر جنگ های مسلحانه در این جا سبب درگیری های متعددی گردیده است.

عشق به مکتب – تا زمانیکه اقلیم گرم و خشک باشد

دفتر منطقوی تالقان آیا این یک مکتب است و یا یک کمپ تابستانی؟ کودکان سویدنی این محل را دوست خواهند داشت. صحن حویلی مکتب مملو از چمن و در کنار مکتب یک رودخانهٔ خروشان قرار دارد. ولی اطفال این مکتب با فرا رسیدن ریزش باران و هوای سرد فصل خزان به زودی خواهند فهمید که داشتن صنف در […]

رحمن پلان های پروژوی را به مکاتب مبدل میسازد

دفتر منطقوی تالقان عبدالرحمن از میان ۵۰۰۰ تن کارمند کمیته سویدن برای افغانستان، فردیست که میکوشد از تحقق پذیرفتن پلان های پروژه حمایت از مکاتب و برگشتن پول تمویل کنندگان به مکاتب اطفال اطمینان دهد. وی مدت ۱۹ سال میشود که برای کمیته سویدن برای افغانستان ایفای فعالیت نموده و اخیرأ سمت ناظر/سوپروایزر ساحوی تعلیم و تربیه را اکتساب نموده است.

مکاتب جدید از وضعیت بهتری برخوردار اند هیچ فرصت انتظار برای رنگمالی تعمیر جدید مکتب وجود ندارد

دفتر منطقوی تالقان من باید بعد از یک ماه در این محل می آمدم تا اینکه ساختمان هر دو مکتب جدید نسوان را زیبا و رنگمالی شده می دیدم. حالا اگر صادقانه بگویم،‌ این مکتب با داشتن دیوار های سمنتی و رنگ خاکستری زیبا به نظر نمی آیند.

بحث در مورد موضوع قاعدگی یا حیض زنان در افغانستان تحریم میباشد

دفتر منطقوی تالقان بحث در مورد موضوع قاعدگی یا حیض زنان در افغانستان تحریم شمرده شده و در این مورد افسانه ها و دانش نا کافی وجود دارد. قاعدگی به جای اینکه یک بخشی از زندگی طبیعی زنان محسوب گردد، به عنوان یک پدیدهٔ شرم آور برای زنان به نظر میرسد. بنابراین، قرار داشتن در حالت قاعدگی یک […]

” پروژه حفظ الصحه و آب پاک ۲۴۰۰ خانواده را در قریه خلیان تالقان از آب آشامیدنی مستفید میسازد “

دفتر منطقوی تالقان قریه خلیان در ۱۵۰ کیلومتری شمال تالقان، مرکز ولایت تخار موقعیت دارد. جاده ی که ما بالای آن سفر می نمودیم هموار بود و در نواحی دو طرف آن سبزه های تازه قرار داشت. هرچند جریان دو رودخانه از چند کیلومتری آن مناطق می گذشت، اما آن مناطق تنها با آب باران آبیاری میگردید.