دفتر منطقوی مزار

دفتر منطقوی شمالی در بخش های تعلیم و تربیه، توانبخشی، صحت و انکشاف روستایی فعالیت مینماید. این دفتر ولایات بلخ، جوزجان و سمنگان را تحت پوشش خویش قرار داده و بیشتر از ۱۱۰۰ قریه از خدمات کمیته سویدن برای افغانستان در مناطق مذکور مستفید میگردند.

از وابستگی تا خودکفایی

دفتر منطقوی مزار گروهی از زنان در روستای نوآباد قدیم در ولسوالی شولگره ولایت بلخ دور هم جمع می شوند تا به یکدیگر برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی کمک کنند.

۱۸۱ طفل با وجود داشتن معلولیت از مرکز آموزشی فارغ شدند

دفتر منطقوی مزار  ۱۸۱ تن اطفال دارای معلولیت از یک مرکز آموزش های ابتدایی و آمادگی که از سوی کمیته سویدن برای افغانستان به پیش برده میشود، فارغ گردیدند. این اطفال اکنون شامل نصاب درسی معارف کشور شده و برای ادامه تعلیمات شان شامل مکاتب عادی دولتی میشوند. حدود ۸۰ تن از شاگردان دارای معلولیت در این مراسم […]

در اولین دیدار از افغانستان

دفتر منطقوی مزار کارین جمتین میگوید: "من در باره کار کمیته سویدن برای افغانستان شنیده ام و برای من بسیار جالب هست تا خود فعالیت های آن را از نزدیک مشاهده کنم. هرچند من یک بخش کوچکی از این نهاد را دیده ام ولی من واقعاً تحت تأثیر آن قرار گرفته ام."

هرگز اجازه نمی دهم که حق زنان قریه ام زیر پای شود

دفتر منطقوی مزار در ولایت جوزجان، تریننگ پروژه میثاق شهروندی که از سوی کمیته سویدن برای افغانستان ارایه می گردد،‌ یک تغییر بزرگی را در زندگی شاه بی بی بوجود آورده است. در این تریننگ شاه بی بی در بارهٔ حقوق و مسؤولیت های اهالی قریه آموخته است و او حتی به حیث یک عضو شورای انکشافی قریه […]

اطفال شیرم در آروزی داشتن مکتب

دفتر منطقوی مزار وقتی حرف از مکتب  میشود حتمی در ذهنتان یک ساختمان زیبا, با فضای سبز, حویلی بزرگ و صنف های منظم با یک تخته سیاه را تجسم میکنید اما برای بعضی ها فقط داشتن یک چهاردیواری کوچک با یک تخته ی سیاه آرزو و رویاست. قریه ی شیرم ولسوالی کشندی ولایت بلخ یکی از مکان های […]

نسیمه دختران را تشویق میکند تا در قریه فعال باشند

دفتر منطقوی مزار در ولایت جوزجان، نسیمه ۱۸ ساله باشندگان قریه چهل مرد را قانع ساخته است تا از خود باید یک شورای مردمی داشته باشند. حالا نسیمه یک عضو منتخب این شورا است و برای بهبود زندگی باشندگان این قریه کار می کند. قبل از تشکیل این شورا زمانیکه کارمندان اجتماعی موسسه کمیته سویدن برای افغانستان در […]

او قادر نیست که مانند دیگران حرف بزند ولی تلاش دارد تا در کنار همصنفان خود دانش فرا گیرد

دفتر منطقوی مزار تمیم با زبان اشاره به گفتن یک فکاهی پرداخت: «روزی یک مرد در زیر سایه درختی خوابیده بود که ناگهان چیزی به سرش اصابت کرد. او از خواب بیدار شد و سر خود را به مالیدن گرفت و به اطراف خود نگاه میکرد که متوجه شد یک چهار مغز به سرش اصابت کرده است سپس […]

فاطمه “عرف و عنعنات ما به مردان اجازه نمی دهد تا بمنظور معالجه، اعضای بدن زن را برهنه سازد.”

دفتر منطقوی مزار ۲۰۰ فیزیوتراپیست جهت رسیدگی به مشکل کمبود خدمات فیزیوتراپی در افغانستان از طریق پروژهٔ بسوی دسترسی به خدمات بازتوانی با کیفیت در افغانستان (TIQRA) تحت آموزش قرار دارند. این پروژه به منظور حمایت دولت افغانستان در زمینه بهبود عرضه خدمات صحی با عطف توجه روی توسعه و دسترسی بهتر به خدمات بازتوانی فزیکی با کیفیت، طراحی گردیده است.

سفر لیدا، از معلولیت الی فراگیری فن آرایش و دانش آموزی در رشتهٔ کمپیوتر ساینس

دفتر منطقوی مزار لیدا میگوید: "من زمانیکه صنف چهارم مکتب بودم، مکتب را ترک نمودم؛ بخاطریکه راه رفتن برایم بسیار مشکل بود. من هیچگاه در مورد بازی با کودکان و رفتن به جاه های دیگر فکر نمی کردم؛ صرفأ رفتن به مکتب برایم کافی بود. "