بحث در مورد موضوع قاعدگی یا حیض زنان در افغانستان تحریم میباشد

بحث در مورد موضوع قاعدگی یا حیض زنان در افغانستان تحریم شمرده شده و در این مورد افسانه ها و دانش نا کافی وجود دارد. قاعدگی به جای اینکه یک بخشی از زندگی طبیعی زنان محسوب گردد، به عنوان یک پدیدهٔ شرم آور برای زنان به نظر میرسد. بنابراین، قرار داشتن در حالت قاعدگی یک دلیل عادی برای اشتراک نورزیدن دختران به مکتب و حتی اخراج آنان از مکتب پس از سپری نمودن دوره اول قاعدگی میباشد.

معمولآ، تشنابها و تسهیلات حفظ الصحه کافی در مکاتب وجود ندارد، تا دانش آموزان و معلمان زن بتوانند با استفاده از آنان خود را شستشو کرده و لایهٔ قاعدگی شانرا طوریکه احساس مصئونیت و پاکی کنند، تبدیل نمایند.

به منظور اینکه زنان بتوانند تعلیمات خویش را تکمیل کنند، کمیته سویدن برای افغانستان یک پروژهٔ جدید را برای آموزش دهی معلمان و آگاهی دانش آموزان و مادران شان در مورد قاعدگی آغاز خواهد کرد. این پروژه در ولسوالی کشنده ولایت بلخ، ولسوالی دره صوف پائین ولایت سمنگان و ولسوالی های قرغی و مهترلام ولایت لغمان در مدت سه سال (آپریل ۲۰۱۶ الی مارچ ۲۰۱۹) تطبیق خواهد شد. در مجموع، گروه های مورد هدف این پروژه ۷۰۰۰ تن دانش آموز، ۱۰۰۰تن والدین (مادران) و ۳۰۰ تن معلمان زن است.

کمیته سویدن برای افغانستان از وجود تشنابهای بهداشتی و مخصوص برای زنان در مکاتب نیز اطمینان خواهد داد. این کار زنان را قادر خواهد ساخت تا به فراگیری تعلیمات شان پس از قاعدگی ادامه داده و در جریان دوره های قاعدگی نیز در مکتب اشتراک ورزند.