اداره انکشافی سویدن به حمایت از تعلیم و تربیه در افغانستان تعهد سپرد

خانم کارین یامتین، رئيس سازمان بین المللی انکشافی و همکاری سویدن (سیدا)، در جلسه دیروز مؤرخ 21 آپریل 2021، گفت: "ما در زمینه آموزش به کمک های خود در افغانستان ادامه خواهیم داد."

این جلسه توسط سفارت سویدن در افغانستان در هماهنگی با کمیته سویدن برای افغانستان برای بحث در مورد آموزش دختران، اصلاح نصاب درسی، و چالش ها در بخش معارف برگزار شد. دراین نشست رئیس سازمان سیدا خانم کارین یامتین، رهبری کمیته سویدن برای افغانستان آقای دانیل مدانی، احمد خالد فهیم، یَنس روزبیک، مسؤولین بخش تعلیم و تربیه در کمیته سویدن آقای طاهر عصمت و چارلز اولاکا، معین وزارت معارف محترم داکتر عطاالله وحیدیار، رئیس سازمان یونسکو آقای جوردن نیدو و نماینده سفارت سویدن در افغانستان خانم لوتا وستبرگ در این جلسه شرکت داشتند.

در آغاز خانم کارین خطاب به اشتراک کنندگان نشست از همه ی آنها بابت پیشرفت و موفقیتهای خوب سالهای گذشته در زمینه آموزش تشکری و قدردانی کرد. وی همچنین بر حفظ و تقویت این دستاوردها تأکید نمود.

وی کمبود مکتب، معلم و معلم آموزش دیده، عدم دسترسی به مکاتب دخترانه، ناامنی، ازدواج زودهنگام، عرف ناپسند و فقر را از عمده ترین مشکلات آموزش افغانستان عنوان کرد.

داکتر وحیدیار، معین وزارت معارف از سازمان انکشافی سیدا خواستار کمک های بیشتر از این شد.

"آموزش باید در صدر اولویت های کمک های انکشافی در نظر گرفته شود."

چارلز اولاکا، متخصص ارشد آموزش در برنامه آموزش کمیته سویدن برای افغانستان در این نشست گفت: "در صورت دستیابی به یک توافق صلح در افغانستان، همه ما باید یک پیش بینی از افزایش دانش آموزان در مکاتب داشته باشیم."

وی افزود: "با برگزاری صنوف مربیگری برای دختران و زنانیكه قبلاً به هر دلیلی ترك تحصیل كرده اند، فرصتی را برای ادامه تحصیل و ثبت نام آنها در سیستم آموزش رسمی فراهم میسازیم."

علاوه بر موارد ذکر شده، جوردن نیدو، رئيس دفتر یونسکو خواستار سرمایه گذاری بیشتر در زمینه آموزش معلمان برای آموزش با کیفیت گردید.

وی گفت: "ما به آموزش و حمایت از تعلیم دختران و فراهم آوردن زمینه یادگیری بهتر برای آنها همچنان ادامه می دهیم."

Shukria Safi

Senior Communications Officer

Kabul Management Office 

Telephone:

+93 (0) 788 618090