فراغت چهل تن فزیوتراپست از برنامه آموزشی فزیوتراپی در شمال

افغانستان از جمله کشور های است که از کمبود افراد مسلکی در بخش فزیوتراپی رنج میبرد. این مشکل در ولسوالی ها و مناطق دور دست بیشتر به چشم میخورد.

کمیته سویدن برای افغانستان به همکاری مالی اتحادیه اروپا در تلاش است تا زمینه آموزش های فزیوتراپی را مهیا نموده تا بخش از این مشکلات را حل نماید.

به همین منظور، چهل تن، 21 دختر و 19 پسر برای بار اول از انستتیوت آموزشی فزیوتراپی کمیته سویدن برای افغانستان در زون شمال فارغ گردیدند. آنان از ولایت های فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ و سمنگان بوده از 10 ولسوالی  و 5 شهر مختلف در یک دوره سه ساله آموزش دیدند.

در کنار آموزش های رایگان، فرصت کار های عملی در مراکز مجهز، لابراتوار و انترنت و امکانات حمل و نقل و کسانیکه از ولایات اشتراک کرده بودند، محل بود و باش نیز در نظر گرفته شده بود.

در محفل فراغت این محصلین مقامات دولتی ولایت بلخ، وکلای مردم در شورای ولایتی و ولسی جرگه، مسوولین صحت عامه از ولایات های شمال، ریس کمیته سویدن در زون شمال، نماینده انستتیوت پوهاند غضنفر نماینده و خانواده های شاگردان اشتراک ورزیده بودند.

میرویس ربیع، ریس صحت عامه ولایت بلخ که در مراسم فراغت صحبت میکرد گفت: "ما در بخش فزیوتراپی به کمبود جدی کدر فزیوتراپی  مواجه استیم. فراغت این شاگردان که روزهای دشوار آموزش را سپری نمودند، یک نوید خوش برای ریاست های صحت عامه پنج ولایت است. از کمیته سویدن برای افغانستان، اتحادیه اروپا، هندی کپ انترنشنل و کمیته ناروی و سایر نهاد های تطبیق کننده و زحمات که کشیده اند سپاسگزاری میکنم. من مطمئن ام فراغت این چهل تن میتواند بخشی از مشکلات در بخش فزیوتراپی را حل نماید."

وی همچنان اضافه نمود: "بلخ و سایر ولایات از نداشتن کدر فزیوتراپست ها  بخصوص از طبقه اناث به مشکلات زیادی مواجه بودند. خوشبختانه از شاگردان فعلی 21 تن آنها از طبقه اناث اند. من از تمام شاگردان میخواهم تا از هیچ گونه تلاش در راستای خدمت به مردم دریغ نورزند. آنان مسوولیت های بزرگی را به عهده دارند و مردم نیز از آنها توقع بیشتر دارند."

 این برنامه توسط اتحادیه اروپا تمویل میشد و تطبیق آنرا کمیته سویدن برای افغانستان زیر نظر تخنیکی انستیتوت علوم صحی بلخ به عهده داشت و از طریق ریاست صحت عامه ولایت بلخ و وزارت صحت عامه نظارت میشد.

کمیته سویدن برای افغانستان برنامه آموزشی فزیوتراپی را در ولایت های تخار و جلال آباد نیز به عهده دارد.