شاه بی بی| تصویر: سلیمه بیگلری 

هرگز اجازه نمی دهم که حق زنان قریه ام زیر پای شود

در ولایت جوزجان، تریننگ پروژه میثاق شهروندی که از سوی کمیته سویدن برای افغانستان ارایه می گردد،‌ یک تغییر بزرگی را در زندگی شاه بی بی بوجود آورده است. در این تریننگ شاه بی بی در بارهٔ حقوق و مسؤولیت های اهالی قریه آموخته است و او حتی به حیث یک عضو شورای انکشافی قریه انتخاب گردیده است.

او به افتخار میگوید: "من نماینده مردم قریه خود هستم و همیشه برای حقوق و زندگی بهتر مردم خود مبارزه می کنم. "

شاه بی بی مادر چهار فرزند است و در قریه جلال آباد بالا زندگی میکند. او از تریننگ و حمایت های کمیته سویدن برای افغانستان که در چهارچوب پروژه میثاق شهروندی در این قریه فراهم میشود بسیار خوشحال است.

شاه بی بی میگوید: "قبل از اینکه پروژه میثاق شهروندی در قریه آغاز شود،‌ ما در بارهٔ قریه خود و اینکه چند باب مکتب و مدرسه در قریه ما وجود دارد نمی دانستیم. "

" حالا کارمندان اجتماعی پروژه میثاق شهروندی یک نقشه یی را برای این قریه درست کرده اند که بر اساس آن برای آیندهٔ قریه پلان طرح ریزی میکنند. " به گفتهٔ شاه بی بی آنها در باره حقوق و مکلفیت هایشان حالا آموخته اند.  

چیزی دیگری که شاه بی بی را خوشحال ساخته است اینست که زنان می توانند در شورای انکشافی قریه در کنار مردان کار و در تصمیم گیری ها اشتراک کنند و موسسه کمیته سویدن برای افغانستان زنان را برای سهم گیری در این شورا تشویق میکند.

شاه بی بی میگوید: "مگر نمی گویید که زنان نیمی از پیکر جامعه است؟ بلی، بعد از این آنها واقعاً که نیمی از پیکر جامعه خواهند بود بخاطریکه آنها مانند مردان مسؤولیت دارند و از حقوقی برخوردار هستند. "

شاه بی بی دارای چهار فرزند است و شوهر او یک مرد کهن سال است که توانایی کار کردن را ندارد. او نه تنها که نمایندهٔ مردم است بلکه در خانه از مواشی نیز محافظت میکند.