کلینیک ها و دفتر صحی کمیته سویدن در ولایت لغمان دوباره گشایش یافت

خانم مدلین یوفورس، رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان میگوید: «بسیار خوشحال هستم از اینکه دفتر صحی و تمامی کلینیک های کمیته سویدن که در ولایت لغمان مسدود گردیده بود،‌ دوباره به فعالیت آغاز نموده اند. ارائه خدمات صحی برای همه از جمله مأموریت های کمیته سویدن است؛ و حالا میتوانیم به انجام این مأموریت خویش ادامه دهیم.»

تهدید ها بر علیه این کلینیک ها از طریق مذاکرات شدید و اطمینان دهی کمیته سویدن به  تمامی گروه های صحی ذیدخل در راستای ارائه خدمات صحی برای همه، صرف نظر از اینکه آیا افراد دخیل درجنگ اند و یا هم ملکی اند، متوقف گردید. علاوه براین، بزرگان محل یک تعهدنامهٔ را مبنی بر حفاظت از روند ادامهٔ ارائه خدمات صحی کمیته سویدن در ولایت لغمان به آدرس این کمیته ارائه نموده اند.

خانم مدلین یوفورس میگوید: «ما از تلاش های سازندهٔ جوامع محلی و شرکای صحی مان در امر بازگشایی تسهیلات و کلینیک های صحی ستایش میکنیم. مردم ولایت لغمان در واقع برندهٔ این نبرد اند؛ زیرا آنان دوباره به خدمات صحی دسترسی پیدا کردند.»

پس از دریافت تهدیدات پی هم از سوی گروه های مخالف مسلح از ماه جون سال ۲۰۱۷ میلادی بدینسو، کمیته سویدن مجبور به بسته نمودن تعدادی از کلینیک ها و متعاقبأ دفتر صحی خویش در ولایت لغمان گردید. بااینحال، حالا کمیته سویدن از برگشت این وضعیت بحرانی به یک حالت عادی خرسند است.

کمیته سویدن در ولایت لغمان‌ شفاخانه مرکزی مهترلام و ۵۴ باب کلینیک را در سراسر ولسوالی های این ولایت اداره میکند که حدود ۴۶۰۰۰۰ نفر از ارائه خدمات صحی آن مستفید میشوند. بر اساس تفاهمنامه جدید صحی مورخ جولای سال ۲۰۱۷، تعداد مجموعی این کلینیک ها در ولایت لغمان به ۶۲ باب کلینیک افزایش خواهد یافت.

کمیته سویدن یک نهاد انکشافی بیطرف در جنگ است که در موازات با اصول و قواعد بشردوستانه در کنار مردم افغانستان از ۳۵ سال بدینسو فعالیت میکند. به تعداد هفتاد هزار طفل افغان به مکاتب کمیته سویدن میروند و بیش از دو میلیون مریضان افغان سالانه خدمات صحی را از کلینیک ها و شفاخانه کمیته سویدن دریافت میکنند.