یکی از ۱۳ قریه

مردم قریه بخمل باسی در حال انتظار برای گرفتن آب

کمیته سویدن شبکه آبرسانی را میسازد که برای ۱۳ قریه ولسوالی رستاق آب آشامیدنی صحی فراهم می کند

صبح امروز والی ولایت تخار کار پروژه شبکه آبرسانی را که توسط برنامه انکشاف روستایی دفتر زون شمال شرق کمیته سویدن برای افغانستان تطبیق می گردد، افتتاح نمود. این پروژه برای قریه بخمل باسی و ۱۲ قریه مجاور آن در ولوسالی روستاق که از نداشتن آب رنج می برند، آب آشامیدنی صحی می رساند. از اثر تطبیق .این پروژه به تعداد بیشتر از ۴۰۰۰ خانواده از آب صحی رایگان مستفید می شوند

بدین ترتیب در جریان محفل داکتر فضل الله مجددی والی ولایت تخار طی بیانیه خویش از این اقدام کمیته سویدن برای افغانستان سپاسگزاری نموده فرمودند « در ولسوالی روستاق منابع آبی زیادی وجود دارد اما نبود مدیریت سالم سبب عدم دسترسی باشندگان ۱۳ قریه به آب گردیده است." همچنان در جریان این محفل، داکتر احمد خالد فهیم اظهار داشت که کمیته سویدن متعهد به تطبیق این پروژه بوده و اطمینان میدهد که با تطبیق این پروژه مشکلات مردم ار ناحیه دسترسی به آب آشامیدنی مرفوع میگردد.   

 پروژه تهیه آب آشامیدنی در سه مرحله طرح و دیزاین شده است که هر مرحله آن یک سال را در بر می گیرد و در پایان سال ۲۰۲۰ به پایه اکمال می رسد. طول پایپ اسکیم این پروژه .در حدود ۴۵ کیلومتر بوده و دارای یک زخیره کلان و چندین  زخیره های کوچک است که آب را از چاه گرفته و به خانه ها میرساند. هزینه این پروژه مبلغ ۶۵ ملیون افغانی است که از بودجه آژانس بین المللی انکشافی   سویدن به مصرف می رسد. این یکی از مشکل ترین پروژه ها از لحاظ تطبیق میباشد، زیرا ۱۳ قریه متذکره در منطقه کوهستانی قرار داشته و از جمله ساحات صعب العبور محسوب میگردد.

بای جان رئیس قریه بخمل باسی می گوید که سالانه تعداد زیاد از مردم این قریه به امراض گرده، معده و اسهالات خطرناک و کشنده مبتلا می شوند و  در اثر آن تعداد از اطفال و مواشی میمیرند. با تطبیق این پروژه  کودکان که به دلیل انتقال آب از مرکز ولسوالی به داخل قریه از مکتب باز مانده اند، دوباره می توانند به مکتب خود بازگردند، درختان که از اثر بی آبی و خشک سالی از بین رفته اند دوباره احیا می گردند و بیماری ها کاهش می یابد.  

در این محفل، فضل الله مجددی والی ولایت تخار، داکتر احمد خالد فهیم مسئوول عمومی برنامه های کمیته سویدن برای افغانستان، نجیبه سنجر مسئوول عمومی دفتر منطقوی تالقان کمیته سویدن برای افغانستان، انجینیر صبغت الله نظری رئیس انکشاف دهات ولایت تخار، بزرگان و مردم ولسوالی رستاق اشتراک ورزیده بودند.