امضای تفاهمنامه با ریاست صحت عامه بلخ و آغاز دروس محصلین فزیوتراپی

نرگس خنجانی از ولسوالی خنجان ولایت بغلان و نیکو بخت رحمانی از ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان بی صبرانه انتظار داشتند که چه زمانی درس های حضوری آنها بعد از گذاشتند قرنطین آغاز میشود. آنان محصلین دوره سه ساله آموزش فزیوتراپی در ولایت بلخ هستند که از طرف کمیته سویدن برای افغانستان تطبیق و اتحادیه اروپا تمویل میشود.

نیکو بخت میگوید: "هرچند درس های ما آنلاین جریان داشت اما به دلیل مشکلات دوری ولسوالی ما به انترنت خوب دسترسی نداشتیم که بتوانیم به تمام درس های خود رسیدگی کنیم. حالا خوشحالم که برگشته ام و در کنار همقطارانم به درس های خود ادامه میدهم."

دروس سه ساله فزیوتراپی در ولایت بلخ در نوامبر سال 2019 آغاز شد اما به دلیل شیوع ویروس کرونا چهار ماه تعطیل شد.

داکتر کامله عقیل، مسوول این پروژه میگوید: "هرچند دروس ما با ایجاد چت گروپ ادامه داشت اما شاگردان ما تنها میتوانستند به بخشی از درس ها دسترسی داشته باشند چون آنها به انترنت با سرعت خوب دسترسی نداشتند. آنان در قریه ها و ولسوالی های دور دست زندگی میکنند."

در عین حال تفاهمنامه همکاری میان دفتر کمیته سویدن در شمال و ریاست صحت عامه ولایت بلخ به منظور همآهنگی و تطبیق هرچه بهتر این برنامه سه ساله  به امضا رسید.

داکتر خلیل حکمتی، ریس صحت عامه ولایت بلخ روی نقش فزیوتراپست ها صحبت نموده گفت: "کمبود فزیوتراپست ها در شهرها و ولسوالی ها به شکل جدی احساس میشود. ما خواهان تربیه و آموزش هر چه بیشتر فزیوتراپست ها استیم. امضای این تفاهمنامه تعهد ما را برای انجام کارها بهتر و بیشتر میسازد.

همچنان، نجیب الله یزدان پناه، مسوول کمیته سویدن برای افغانستان در شمال روی همآهنگی های بیشتر با ریاست صحت عامه در تطبیق پروژه تآکید نموده و از رئیس صحت عامه بلخ خواست تا از دروس محصلین فزیوتراپی بازدید نماید.

آموزش رایگان، فرصت کار های عملی در مراکز مجهز، لابراتوار، انترنت، امکانات حمل و نقل و لیلیه برای شاگردان ذکور و اناث در نظر گرفته شده است.

کمبود فزیوتراپستها در افغانستان یکی از مشکلات جدی است. به منظور رسیدگی به این مشکلات کمیته سویدن برای افغانستان در شمال برنامه سه ساله آموزش کدر فزیوتراپی به کمی مالی اتحادیه اروپا راه اندازی نموده است که فعلا 47 تن هشت ولایت شمال و شمال شرقی تحت آموزش قرار دارند.