ساختمان لیسه بخمل باسی در ولسوالی رستاق ولایت تخار افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت

ساختمان مکتب بخمل باسی در ولسوالی رستاق ولایت تخار با قطع نوار توسط قاری جمعه خان سرپرست ولسوالی رستاق، قاری روح الله آمر تعلیمات اسلامی ریاست معارف تخار، عبدالناصر نوری آمر معارف ولسوالی رستاق و سید اکرم اکرمی سرپرست دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانستان در تالقان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

 اعمار ساختمان مکتب بخمل باسی با استندرد های معارف ساخته شده است. ساختمان این مکتب دارای 6 باب اتاق درسی، 2 باب اتاق اداری و یک باب گدام می باشد که در یک وقت گنجایش 250 متعلم را دارا می باشد که به شکل پخته و اساسی در یک منزل اعمار گردیده است و در مدت یک سال به پایه اکمال رسیده است. علاوه براعمار ساختمان مکتب،  اعمار 260 متر دیوار احاطوی مکتب، 5 غرفه تشناب عصری با در نطر گیری سهولت ها برای افراد دارای معلولیت، 110 پایه چوکی و میز برای متعلمین، فورنیچر و مواد لازم برای اتاق های اداری شامل این پروژه می باشد. بودجه مجموعی اعمار این مکتب مبلغ 9 ملیون افغانی می باشد که توسط کمیته سویدن برای افغانستان تطبیق گردیده و از بودجه خیریه بریتیش افغان کنیکشن به مصرف رسیده است.

مردم محل نیز سهم خرید زمین و کندن کاری تهداب ساختمان این مکتب را بر عهده داشتند.

در محفلی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود نماینده ولسوالی رستاق، اهل معارف، بزرگان و مردم قرای مجاور قریه بخمل باسی در ولسوالی رستاق اشتراک ورزیده بودند.

 در این محفل قاری جمعه خان سرپرست ولسوالی رستاق، قاری روح الله آمر تعلیمات اسلامی ریاست معارف  تخار، و عبدالناصر نوری آمر معارف رستاق صحبت نموده گفتند که کمیته سویدن برای افغانستان یگانه موسسه بی طرف است که صادقانه برای مردم عرضه خدمات می نماید و با هیچ گروهی سیاسی و غیر سیاسی وابستگی ندارد. مردم ما شاهد اند که این موسسه خدمات ارزندۀ را در سطح ولسوالی رستاق ولایت تخار انجام داده است و نیازمندی اساسی مردم مار ارا که همانا تهیه آب آشامیدنی صحی، اعمار ساختمان های مکاتب و حفر چاه ها است را در نظر گرفته است و مردم ما از این خدمات قدر دانی می کنند.

در جریان این محفل سید اکرم اکرمی سرپرست دفتر ساحوی کمیته سویدن در تالقان، پیرامون دیدگاه، ماموریت، ارزش ها و فعالیت های پروژوی کمیته سویدن برای افغانستان معلومات ارایه نموده گفت: «کمیته سویدن برای افغانستان تا زمانی که مردم افغانستان به خدمات آن نیاز داشته باشند کار می کند تا مردم این کشور مخصوصا در مناطق صعب العبور از خدمات آن مستفید گردیده و به مرحله خود کفایی برسند.

انجینیر محمد آصف مسئول برنامه انکشاف روستایی دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانستان می گوید: «در مدت پنج سال اخیر برنامه روستایی دفتر زون شمال شرق 34 باب مکتب را در سطح ولایت تخار اعمار نموده است که از جمله ده باب آن در ولسوالی رستاق تطبیق گردیده است". موصوف علاوه نمود که کمیته سویدن برای افغانستان 1000 باب تعمیر مکتب، 400 باب کلینیک، 20000 چای آب آشامیدنی صحی و 12 پروژه تهیه آب آشامیدنی صحی را در سطح افغانستان تطبیق نموده است.