Self-Help Group BACEDA Project

از وابستگی تا خودکفایی

گروهی از زنان در روستای نوآباد قدیم در ولسوالی شولگره ولایت بلخ دور هم جمع می شوند تا به یکدیگر برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی کمک کنند.

آنها شش زن دارای معلولیت هستند و یک گروه خود کمکی موسوم به گل لاله را با حمایت تخنیکی برنامه معلولیت کمیته سویدن در شمال تشکیل داده اند.

طبق اصول نهفته در این گروه، هر یک از اعضای گروه ماهانه باید 100 افغانی را به عنوان پول پس انداز واریز کنند.

شیرین گل رئیس این گروه میگوید: "ما تاکنون توانسته ایم که مبلغ 31000 افغانی را پس انداز کنیم. این گروه به هر یک از سه اعضای خود 10 هزار افغانی قرضه داده است تا به آنها کمک کند که کسب و کار شخصی خود را با تولید مایع ظرفشویی آغاز کنند. "

مایع تولید شده به دلیل کیفیت بالای خود به زودی در شهر محبوبیت کسب کرده است و اکنون تقاضای مشتریان برای بدست آوردن این محصول در بازار محلی در حال افزایش است. جهت تأمین خواسته های مشتریان، سپس این گروه تصمیم گرفت که کار خود را بیشتر گسترش دهد.

حبیبه یک تن از اعضای این گروه میگوید: "با کمک کارکنان محلی بخش بازتوانی دفتر کمیته سویدن  (CBRW) ، ما یک پلان تجاری تهیه کردیم و برای 60،000 افغانی درخواست قرضه کردیم. خوشبختانه درخواست ما پذیرفته شد و مبلغ در اختیار ما قرار گرفت. در حال حاضر، ماهانه طور اوسط 6000 افغانی مفاد خالص بدست میآوریم. "

جمیله، یک تن از کارکنان محلی برنامه بازتوانی معلولین (CBRW) در ولسوالی شولگره میگوید: "این یک گروه بسیار منظم است و جلسات ماهانه خود را به طور منظم انجام برگزار میکند. آنها همچنین با تبلیغ محصولاتشان سایر زنان را تشویق می کنند که کسب و کار شخصی خود را شروع کنند و گاهی اوقات از آنها دعوت میکند که در جلسات ماهانهٔ این گروه اشتراک کنند. "

گروه های خودکمکی افراد دارای معلولیت یک نقشی حیاتی را در توانمندسازی و رشد زندگی اقتصادی و اجتماعی اشخاص دارای معلولیت ایفا میکند. در حال حاضر، برنامه معلولیت کمیته سویدن از 64 گروه خودکمکی با 634 عضو (278 زن و 356 مرد) در ولایات بلخ ، سمنگان ، جوزجان ، غزنی ، وردک و پکتیکا از طریق پروژه "ایجاد شهروندی فعال و برابری برای افراد دارای معلولیت" با حمایت مالی اتحادیه اروپا حمایت تخنیکی و ظرفیت سازی میکند.