نظیفه رحمان نیازی و محمد یاسر محمدی از ولایت سمنگان از اشتراک کننده گان این برنامه بودند که بیشتر از یکسال میشود به حیث فزیوتراپست در شفاخانه ولایتی سمنگان کار میکنند.

محصلین که حالا به حیث فزیوتراپست کار میکنند

در سال ۲۰۱۶، برنامه معلولین کمیته سویدن برای افغانستان در شمال آموزش فزیوتراپی به منظور تربیه کدر فزیوتراپی آغاز کرد. در این برنامه سه ساله ۴۰ تن از ولایت های شمال اشتراک ورزیده بودند که در اخیر سال ۲۰۱۹ فارغ شدند.

نظیفه رحمان نیازی و محمد یاسر محمدی از ولایت سمنگان از اشتراک کننده گان این برنامه بودند که بیشتر از یکسال میشود به حیث فزیوتراپست در شفاخانه ولایتی سمنگان کار میکنند.

نظیفه میگوید: "به اساس تعهدی که داشتم بعد از سپری نمودن دوره سه ساله آموزشی، در شفاخانه ولایتی سمنگان شامل وظیفه شدم. کار کردن به حیث یک فزیوتراپست یک افتخار بزرگ است. خوشحالم که به خانمهایی که ضرورت به تدوای فزیکی دارند، خدمت میکنم. با گذشت هر روز کسانیکه برای خدمات فزیوتراپی مراجعه میکنند بیشتر میشوند."

حسینا ۳۲ سال دارد، باشنده قریه چرمگری ولایت سمنگان است. او از درد گردن شکایت دارد. او میگوید: "چندین بار به داکتر مراجعه کردم و دوا گرفتم اما خوب نشدم. چند روز میشود حرکات فزیوتراپی انجام میدهم احساس بهتری دارم و درد گردنم کم شده."

در عین حال، محمد یاسر محمدی در بخش مردانه به حیث فزیوتراپست کار میکند و از کار در این بخش با مردم خوشحال است. او میگوید: "در ابتدا زمانی که کار را آغاز کردیم مردم کمتر مراجعه میکردند. اینجا زمانیکه با مریضان صحبت میکنیم موثریت تداوی توسط فزیوتراپی را برای آنان تشریح میکنیم. به همین دلیل مراجعین ما بیشتر میشوند. ماهانه نزدیک به دوصد تن در بخش مردانه خدمات فزیوتراپی دریافت میکنند."

حاجی احمد ۵۰ ساله، یکی دیگر از مراجعه کنندگان است. او میگوید: "کمرم درد میکرد و بخاطر دریافت خدمات فزیوتراپی اینجا مراجعه کردم. همه چیز خوب است و درد کمرم خوب شده است. قبلا در مورد ارزش تداوی توسط فزیوتراپی را نمیدانستم اما حالا درک کرده ام که موثر و مفید است. همچان خدمات اینجا رایگان است."

منیژه بابری، مسوول برنامه معلولین کمیته سویدن در شمال میگوید: "دور اول این برنامه سه ساله برای ولایت های شمال در اواخر سال ۲۰۱۹ تکمیل شد و دور دوم آن که شامل ۴۷ تن میشود  در شروع سال ۲۰۲۰ آغاز شد که فعلا جریان دارد."

وی همچنان علاوه کرد: "هدف اصلی این برنامه تربیه کدر فزیوتراپی به اساس نیازمندی در ولایت و ولسوالی ها است که به کمبود فزیوتراپست ها مواجه اند. ریاست های صحت عامه ولایات تعهد کرده اند که آنان را به حیث فزیوتراپست استخدام نمایند."

انتخاب دور دوم اشتراک کننده گان برنامه فزیوتراپی به اساس نیازمندی های محیطی و کلنیک های صحی در ۱۷ ولسوالی ولایت های شمال و شمال شرق آغاز شده است. با فراغت این محصلین مشکلات بعضی از مراکز صحی از نداشتن فزیوتراپست های مرد و زن حل خواهد شد.

این برنامه سه ساله از طرف اتحادیه اروپا تمویل گردیده و تطبیق آن را کمیته سویدن برای افغانستان به عهده دارد.