دفتر ساحوی میدان وردک پس از چند روز توقف فعالیت خود را از سر گرفت

دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانستان در ولایت وردک پس از چند روز توقف بدلیل تحولات سیاسی اخیر در کشور فعالیتهای خود را در بخش آموزش و انکشاف روستایی از سر گرفت. ارائه خدمات صحی در تمام مراکز صحی از جمله شفاخانه ولایتی این ولایت بدون وقفه جریان داشته است.

آقای شفیع الله شریفی طی بازدید از محل اعمار ساختمان مکتب حضرت عمر فاروق میگوید: "به لطف خداوند متعال اکثر فعالیتهای ما پس از وقفه ای کوتاه به دلیل تغییرات جدید سیاسی و امنیتی دوباره به مسیر اصلی خود باز گشته است. فعالیتهای بخش صحت ما در وردک ادامه دارد و ما امیدواریم که موضوع قرارداد آن به زودی حل شود و همه کارکنان بخش صحت به طور معمول به انجام کار های خوب خویش ادامه دهند.

همه مکاتب محلی ما (CBS) باز هستند و بیش از 17000 طفل در صنوف این مکاتب تحت آموزش قرار دارند.

برنامه انکشاف روستایی ما نیز در محل فعالیت میکند که در این برنامه برخی از پروژه های ما مانند پروژه های آبرسانی (WASH) به دلیل در دسترس نبودن برخی از اقلام مورد نیاز مانند لوله های آب و غیره متوقف شده است. به محض آغاز شدن فعالیت های بانکی در کشور، کار این پروژه ها از سر گرفته می شود."

آقای شریفی از پیمانکار مکتب عمر فاروق تشکری کرد که آنها کار خود را در این پروژه متوقف نکرده اند.

انجینیر برکت الله، از کارمندان ساحوی این شرکت میگوید: "از آنجائیکه کار این پروژه قبلاً بدلیل وضعیت امنیتی در میدان شهر به تعویق افتیده بود و بخاطر جلوگیری از تأخیر بیشتر آن، مالک شرکت ساختمانی تصمیم گرفت که کار ساخت و ساز این مکتب را متوقف نسازد. ما این کار را برای جامعه خود در این شرایط بسیار دشوار انجام داده ایم. ما از کمیته سویدن تشکر می کنیم که آنها همیشه همکاری می کنند و ما اطمینان داریم که آنها پس از فعالیت دوبارهٔ سیستم بانکی محلی تمام پرداختی های خود را پرداخت خواهند کرد."

شایان ذکر است که دفتر ساحوی وردک پروژه های معارف، انکشاف روستایی و صحت را در ولایت های وردک و بامیان راه اندازی میکنند. پروژه آموزشی ما برای 17017 دانش آموز (بشمول 12556 دختر) فرصت یادگیری فراهم میسازد. حدود 684 معلم (شامل 168 معلم زن) از سوی کمیته سویدن برای افغانستان برای 628 صنوف مکاتب محلی استخدام شده اند.